Regression Utbildning på Södermalm

Jag har nu i en över tre års-tid studerat KBT, psykoterapi och allt som har att göra med det humanitäriska medvetandet. Det har varit en otroligt utbildning där jag dels har lärt mig otroligt mycket om ämnet och yrket som jag vill jobba inom, men också gett mig en inblick i hus jag själv är som person.

Efter att ha lärt mig väldigt mycket under hela denna perioden så kände jag att det fortfarande fanns information att ta del och på så sätt valde jag att kontakta AB Livskraft Personlig-Utveckling – Kikkie Kr. Dem specialiserar sig inom regression och erbjuder därför just regression utbildning på Södermalm vilket skulle hjälpa mig att ta del av det mest informativa jag kan vilket på så sätt kan hjälpa mig att bli bättre inom detta yrket.

Efter en veckas studier hos dem så kände jag att jag förstod mig på förståelsen av att gå tillbaka i tiden för att ta del om det var något traumatiskt till exempel som kan ha drabbat en när man var mindre. Nu känner jag mig redo för att få mitt certifikat som psykoterapeut och ser verkligen fram emot utmaningen av att göra andra människors liv väldigt mycket enklare.